Сайтът е в процес на разработка! Молим да ни извините!

АЗ МИСЛЯ,

че въпреки бурното развитие на човешката цивилизация през изминалия век и навлизането на все по-модерни средства за комуникация през този, книгата си остава най-авторитетният посредник в обмяната на мисли между отделните умове. Независимо от нейните материални превъплъщения, хилядолетия наред тя е била важен духовен инструмент в развитието на човешкото съзнание и сигурен пазител на възвишените истини и опасните тайни, които човекът е събирал по пътя си през Времето. Книгата е неотменен спътник на човешкия ум, пратен му от висините на неговата собствена духовна природа, за да го закриля и движи напред в материалния и в духовния свят, и тя ще остане такъв и в бъдеще. Книгата е огледало за човешката душа, в което се оглежда нашата невидима мисловна същност, и врата към пътя, водещ до извора на съзиданието, от който произлизаме. Единственият ключ за тази врата е човешкото сърце, защото всичко (и ново, и добре забравено старо), което преминава през него, става уникално и служи за ориентир на онези, които все още пипнешком търсят верния път. Всеки, който избира да остави отпечатък от своето мимолетно присъствие в този свят, би трябвало първо да намери, а след това и широко да разтвори, прозореца към своята истинска същност и едва тогава да хване писалката. Защото достойно за съхранение в книга е само онова, което човешката душа диктува в миговете на своето искрено страдание или радост.

ИСКАТЕ ЛИ КНИГА?